> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
19 september 2016

Webmaster:
G. Poulsen e-mail:grazyna@outlook.dk

 

 
 
 

  
Dansk Selskab for Cancerforskning v/sekretær, Torben Frøstrup Hansen, MD,PhD • Onkologisk afdeling
• Vejle Hospital• Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. • Tlf: +457940 6832 • e-mail: torben.hansen@slb.regionsyddanmark.dk